Dexter Kvæg

Tougaard Dexter

Vores ammekøer er af racen Dexter.

Historien siger, at Kerry kvæget græssede langs sydvest Irlands kystlinie. Her parrede de sig med søløver og heraf kom de første Dexter køer. Dexterens tidlige historie er en blanding af fakta og sagn.

Dexterkoen vejer ca. 300 kg og max. højde på 110 cm, tyren vejer ca 550 kg og max. 115 cm.

Kalven er lille ved fødsel og vejer 15 til 25 kg.

Det er en nøjsom race, de trives lige godt i Australien`s ørken, Canada`s sne, Schweiz`s alper og i det danske vejrlig.

De små Dexter er meget skånsom overfor naturen, og egner sig fortrindlig til afgræsning af fugtige enge, da deres lave vægt er meget skånsom over for vegetationen.

Naturpleje


Vores Dexter udfører naturpleje på § 3 og Natura 2000 arealer.

Her hjemme ved Loldrup sø afgræsses de den fugtige eng, for at der ikke gro pilebuske og andre træer frem, og hold græsset nede så at orkidèr og andre urter få lys og luft.

Der er også en stor forkomst af Blank Sejlmos.


På Nørremølle enge  (ca. 21 ha) har vi en græsningsaftale med Viborg kommune.

Her er der gennemført et vådområdeprojekt, der skal reducere udledningen af næringsstoffer til Nørresø.

Der er etableret en trampesti rundt i området, så her er der offentlig adgang.

Afgræsningen har samme formål som hjemme ved søen.


Ved Hedehaverne afgræsses der 3 ha for Viborg kommune, også med samme formål.

 

Ved Hærup sø afgræsses der ca. 23 ha, for forskellige lodsejere, men med Viborg kommune som har lavet aftalerne. Her er formålet også at holde græsset ned og træer og buske væk.


Om efteråret græsser de hestefoldende af, så græsset er vinterklar.

Om vinteren kommer de på stald, hvor de foderes med ensilage og tilskud af mineralfoder.

Vi fik de første i februar 2009, købte 1 tyr, 2 køer og 2 kvier.

20180511_122637
20180831_174520
20180513_205639
20180722_202251
20170602_104958
20170524_164140
20170602_105726
20170524_165136

Stald Tougaard // Anders Nielsen   Ålborgvej 154   Loldrup   8800 Viborg //  Tlf 20229287 // Mail: tou@mail.dk


Copyright © All Rights Reserved