Vores Dexter.

Tougaard Dexter

Vores Dexter

2020


Nørremølleenge - Hedehaverne - Loldrup sø - Hærup sø


30 køer / kvier har kælvet.


8 kvier fra 2019 er løbet


Har i år bla. brugt 2 pollet tyre.

..........................................................................................................................................................


2019


Nørremølleenge - Hedehaverne - Loldrup sø - Hærup sø

Vi har igen i år fået lidt mere naturpleje  ved Hærup sø.


24 køer / kvier har kælvet.


13 kvier fra 2018 er løbet.


Har til den nye løbesæson købet en pollet rød tyr.

Kjærgårds Ocean P
..........................................................................................................................................................


2018


Nørremølleenge - Hedehaverne - Loldrup sø - Hærup sø


Vi har fået lidet mere naturpleje  ved Hærup sø i år.


25 køer/kvier har kælvet.

Året 2018 har været ekstremt tørt, der har ikke været meget græs på de højtliggende arealer, men nede i det lave eng  har der været nok grønt at æde.

..........................................................................................................................................................


2017

Nørremølleenge - Hedehaverne - Loldrup sø - Hærup sø

Naturpleje  på ca. 45 ha.


28 køer/kvier har kælvet


7 kvier fra 2016 er blevet løbet


Året har været meget vådt, med masser af græs, men har indimellem været en udfordring, pga den megen vand på de lave arealer.

..........................................................................................................................................................


2016

Nørremølleenge - Hedehaverne - Loldrup sø - Hærup sø


Naturpleje  på knap 40 ha.


18 køer/kvier har kælvet, det blev til 9 tyrekalve og 8 kviekalve.


De 10 kviekalve fra 2015 er blevet løbet.


Lidt for sjov har vi fået en ko og en tyr af racen Islandsk kvæg


..........................................................................................................................................................


2015

Nørremølleenge - Hedehaverne - Loldrup sø - Hærup sø


I 2015 er naturplejen udvidet med nogle arealer ved Hærup sø.


16 køer har kælvet, det blev 6 tyrekalve og 10 kviekalve.


Der er 1o kviekalve fra 2014 der er blevet løbet.


Der blev købet 2 nye foldtyrer i foråret.


Tyren Didrik gik ved Loldrup sø med sine køer.

Han havde så i løbet af sommeren,  fundet ud af at græsset var grønnere på den anden side af søen. Det var ikke muligt at fange ham, så en dag han igen havde været på svømmetur og var kommet hjem, blev han skudt på engen, tyggende drøv, liggende mellem sine køer.

Didrik blev 7 år, og er blevet fader til mange kalve.

Til sidst endte han som hakkebøffer.

..........................................................................................................................................................


2014


Nørremølleenge - Hedehaverne - Loldrup sø


Der er 14 køer der har kælve.


Foldtyren i Nørremølle er Skivevejens Villy.

5 køer m. kalve, løbekvier, stude og 5 Hereford.

Foldtyren ved Hedehaverne er Didrik (Rød).

4 køer m. kalve.

Foldtyren ved Loldrup sø er Tougaard Hardy.

3 køer m. kalve og ungdyr.

..........................................................................................................................................................


2013

I 2013 har vi fået en græsningsaftale med Viborg kommune på Nørremølleenge ca. 20 ha, og ca 3 ha ved Hedehaverne.

Så vi har 12 køer der har kælvet i år, plus opdræt, der udover er der nogle Hereford kvier.


Foldtyren i Nørremølle er Didrik (Rød)


Foldtyren ved Hedehaverne er Skivevejens Villy (Sort) som er indkøbt i foråret.


Tougaard Hardy er kommet tilbage fra afprøvning, han har klaret sig meget godt, nr 3 ud af 16.


Arvid

Der blev i juni født en lille tyrekalv, den vejede kun 1o kg det er ca halv vægt. Den var svagt født. De første dage skulle den hjælpes hen til patten ca. hver anden time.


..........................................................................................................................................................


2012


Foldtyren er Tougaard Jeppe, den har vi selv lagt til.


Der er født 5 tyrekalve og 2 kviekalve.


Sidst på året har vi købt Didrik (Rød) som skal bruges som foldtyr næste år.


Tougaard Hardy, tyrekalv født i foråret er sendt til afprøvning i vinteren 2012/13.


..........................................................................................................................................................


2011

Foldtyren er Ydrasil.


Der er født 4 tyrekalve og 2 kviekalve.


..........................................................................................................................................................


2010


Ny foldtyren Ydrasil.


Der er født 5 kviekalve.                       

..........................................................................................................................................................


2009

Første år med Dexter.

Foldtyren er Fernando.


Der er født 4 kviekalve.


..........................................................................................................................................................